BTC 1000

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE UREĐAJA
Napajanje: 180 - 240 V 50Hz
Snaga bez sijalica: 50 - 300 W
Ukupna maksimalna snaga: 4 KW
Maksimalni broj signalnih planova: 16
Maksimalni broj signalnih grupa: 40
Temperaturni opseg: -40 - +85 °C sa klimatizacijom

Sigurnost signala:
-kontrola glavnih crvenih
-kontrola ispravnosti signalnog pojma
-kontrola konfliktnosti
-uređaj poseduje generator vremenske baze sa vremenskom rezervom napajanja do 36 meseci i čuva memorisane podatke, sat i kalendar
-uređaj je zaštićen filterskim kolom za otklanjanje smetnji
-postojanje procedure prilikom prelaska sa treptanja na normalan rad i obrnuto i pri dolasku napona napajanja

Dijagnostika greške:
-optički prikaz svih stanja i grešaka na LED indikacijama i LCD displeju
-registrovanje svih grešaka i promena stanja u memoriju mikroprocesorskog kontrolera
-postojanje dijagnostičkog sistema za sve module

Sistem za koordinaciju:
-serijski RS-485
-radio sistem

Priključci: serijski RS-232 i RS-485 port

Mehaničko rešenje:
-metalni plastificirani orman sa konstrukcijom za nošenje pokretnog rama za 19" rekove
-redna klema za priključak signalnih kablova

Dimenzije: V= 1020mm Š=838mm D=366mm

Uređaj podržava sve vrste signalnih davača (LED, Halogene i obične sijalice) bez dodatnih prepravki i prilagođenja i poseduje mogućnost daljinske kontrole i nadgledanja posredstvom korisničkog softvera.