SAUT 2000

OSNOVNE TEHNICKE KARAKTERISTIKE
- napajanje 220V  ±15%
- maksimalna snaga po izlazu 500W
- mogucnost trofaznog ili monofaznog rada
- kontroler podržava 8 saobracajnih programa
- izbor programa je omogucen:
      a) Satom (koji se nalazi u uredaju)
      b) Daljinski (komandom iz centra)
      c) Lokalno (rucnim izborom na samom uredaju)
- mogucnost daljinskog nadgledanja i upravljanja, žicno ili radio vezom
- maksimalno trajanje ciklusa je 32768 sekundi u 128 koraka
- uredaj kontroliše maksimalno 256 sijalica (128 signalnih pojmova)
- upravljacki moduli imaju internu kontrolu ispravnosti
- kontrola pregorevanja svih sijalica u sistemu
- kontrola konfliktnosti dva zelena pojma na istom pravcu u dva smera
- kontrola napona mreže i agregata za rezervno napajanje
- mogucnost programiranja i drugih kontrola ukoliko postoji potreba
- mogucnost sinhronizacije sa radom semaforskih uredaja
- mogucnost rada sa svetlovodima ili standardnim lanternama
- na uredaju postoji indikacija i memorisanje svake greške posebno, a postoji i mogucnost prenosa tih podataka do nekog zonskog centra (žicno ili putem radio veze)