Semafor za slepa lica

OSNOVNE KARAKTERISTIKE
     - kompatibilnost sa svim semaforskim uredajima
     - napajanje 220V ili 42V sa zelenog pešackog signala
     - izlazna snaga 2 x 10W
     - podešavanje jacine, frekvencije i ritma zvucnog signala
     - ugraduje se u kucište pešacke lanterne
Postoje dve varijante uredaja.
     - sa najavom (uredaj daje zvucni signal samo ako je pritisnut taster i to tek u sledecem zelenom intervalu
     - bez najave (uredaj daje zvucni signal uvek kada je aktivan zeleni pešacki signal)
Garantni rok 12 meseci.