Brojač / display za pešake

OSNOVNE KARAKTERISTIKE
     -Polikarbonatsko kucište
     -Dimenzije 898x269x435 mm
Garantni rok 12 meseci.cccc