Politika kvaliteta

Cilj postojanja i poslovanja preduzeća "Beoelektro" ostvaruje se zadovoljavanjem potreba i želja naših klijenata. Zaposleno osoblje i vlasnici svoje interese ostvaruju kroz postizanje potpunog zadovoljstva kupaca i krajnjih korisnika proizvoda i usluga uz zadovoljavanje potreba društvene zajednice i interesa poslovnih partnera u tržišnom konceptu poslovnih odnosa.

Izuzetan kvalitet proizvoda i usluge je osnov poslovne strategije preduzeća kojom obezbeđuje jedinstvo svih interesa svih interesa, dugoročni opstanak i stalan razvoj u oblasti projektovanja, proizvodnje, montaže, servisiranja i održavanja elektronskih uradjaja kao i izrade saobracajnih projekata.

Radi ostvarivanja kvaliteta proizvoda i usluga na visokom nivou, efektivnog upravljana i stalnog rasta kvlaiteta "Beoelektro" definiše sledeće strateške ciljeve:

• uspostavljanje, održavanje, stalno poboljšanje i međunarodna certifikacija proizvoda i usluga prema važećim međunarodnim standardima;

• uspostavljenim sistemom obezbeđenja kvaliteta vršiti efikasan nadzor naročito nad aktivnostima upravljanjem markentingom, razvojem, proizvodnjom i montažom, koji su ključni za naše poslovanja;

• najmanje jednom godišnje provesti obuku ključnih kadrova u cilju upoznavanja sa novim trendovima, tehnologijama i tehnikama, koji će biti u stanju da animiraju i motivišu sve zaposlene na maksimalnu pažnju i podizanje kvaliteta svog rada;

• kvalitet ulaznih sirovina i proizvoda će se obezbeđivati nabavkom samo od renomiranih i kvalitetom dokazanih proizvođača;

• standardan kvalitet proizvoda i usluga obezbeđivaće se kroz programe nadzora i preispitivanja bitnih karakteristika proizvoda i performansi procesa;

• ostvareni kvalitet proizvoda i usluga će obezbediti stalno smanjenje cene koštanja u projektovanju, proizvodnji i montaži i stalnih unapređenja svih glavnih procesa rada, a sve u cilju postizanja visokog stepena zadovoljstva naših klijenata.